కారులో కసక్… Hot Photo Gallery

http://www.kekanews.com/

Pooja Jhaveri. పేరుకు తగ్గట్టే.. అప్పుడప్పుడూ జర్క్ లిస్తుంటుంది.

పూజించేంత అందం, సోకులు తన దగ్గరున్నాయన్న సంగతి.. గుర్తుచేస్తూ ఉంటుంది ఈ అమ్మడు.

రీసెంట్ గా ఓ రెడ్ కలర్ కారు దగ్గర దిగిన ఫొటోషూట్ స్టిల్స్ ఆకట్టుకుంటున్నాయి.

 

(Visited 84 times, 1 visits today)