మూవీకి రెట్రో లుక్ తేవడంలో తమన్ చాలా కష్టపడ్డాడు. డిస్కో నేటివిటీ కోసం ఆయన ఇచ్చిన రీరికార్డింగ్, మ్యూజిక్ మాత్రం హైలైట్.

Chief Editor

KEKA NEWS

https://www.kekanews.com/ Visit Our Web Site Atleast Once.. You Will Come Back Sure..